Pradosham and Maha Shivarathri

Pradosham

Shri Shivan & Amman Nandhi Abishekam

Uthsavam
Shri Rama Abishekam

MAHA Shivarathri
One to four jama poojas

5.00PM

6.00PM
8:00AM
8:00PM
10:30PM
12:00AM

4:00AM

 

Top